Welkom bij de Service Excellence Maturity Quick Scan. Deze scan is een sterk vereenvoudigde versie van de Service Excellence Maturity Scan, gebaseerd op de tien paradigmashifts zoals beschreven in het boek ‘Excelleren in Service’ (Thomassen / De Haan, 2019).

Met het invullen van deze quick scan krijgt u inzicht in de ontwikkeling van Service Excellence van uw organisatie. De scan bestaat uit 20 vragen, telkens 2 per paradigmashift. Invullen ervan neemt zo’n 7 minuten in beslag.
Direct na het invullen ontvangt u per mail uw antwoorden op de verschillende paradigmashifts van Service Excellence en een overallbeeld van hoe uw organisatie scoort op de verschillende dimensies van het Service Excellence model.
Naam:

E-mail:

Organisatie:

Functie:

Directie
Manager
Teamleider
Medewerker
Grootte organisatie:

< 50 werknemers
50 – 249 werknemers
250 – 999 werknemers
>= 1000 werknemers